תאריך עדכון אחרון: יולי 16, 2014

?

חוק מס ערך מוסף הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/875

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+