תאריך עדכון אחרון: יולי 4, 2016

?

חוק הדואר תיקון מס` 12 רישום פרטי שולח על גבי דבר דואר רשום וציונם בהודעה

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/881

?

שלב:בתיקונים בוועדה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+