תאריך עדכון אחרון: אוק' 27, 2014

?

חוק הסכמים לנשיאת עוברים אישור הסכם ומעמד היילוד תיקון מס` 2

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/886

?

שלב:נפלה בקריאה ראשונה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+