תאריך עדכון אחרון: יולי 30, 2014

?

חוק לתיקון פקודת בריאות העם הגבלת כהונה של אחות ראשית

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1057

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יולי 30, 2014

  • מאי 25, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+