תאריך עדכון אחרון: יולי 28, 2014

?

חוק לתיקון פקודת העיריות תקופת כהונה של יועץ משפטי

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/2666

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יולי 28, 2014

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+