תאריך עדכון אחרון: יולי 28, 2014

?

חוק שירות הביטחון הכללי תיקון מס' 2 יושב ראש ועדת הכנסת לענייני השירות

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/562

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • אין נתונים

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+