תאריך עדכון אחרון: יולי 7, 2014

?

חוק העסקה ישירה של עובדי הוראה חוק חדש

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1923

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יולי 7, 2014

  • מאי 4, 2015

  • יולי 27, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+