תאריך עדכון אחרון: יולי 7, 2014

?

חוק שירות ביטחון תיקון - שירות תלמידי ישיבות ההסדר והישיבות הגבוהות הציוניות

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/2322

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יולי 7, 2014

  • דצמ' 7, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+