תאריך עדכון אחרון: יולי 21, 2014

?

חוק לתיקון פקודת העיריות חובת תאגידים מקומיים להתקשר במכרז

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/2634

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יולי 21, 2014

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+