תאריך עדכון אחרון: יולי 22, 2015

?

חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר מס` 48 מניעת נזקי שביתת רעב

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/870

?

שלב:בתיקונים בוועדה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+