תאריך עדכון אחרון: יוני 16, 2014

?

חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) תיקון - הפחתת אחוז הריבית ברשויות המקומיות

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/2536

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יוני 16, 2014

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+