תאריך עדכון אחרון: יוני 2, 2014

?

חוק סדר הדין הפלילי סמכויות אכיפה - המצאה, חיפוש ותפיסה

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/867

?

שלב:קריאה ראשונה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+