תאריך עדכון אחרון: מאי 12, 2014

?

חוק הבנקאות (שירות ללקוח) תיקון - ביטול עמלה בגין שינוי יום פירעון להלוואה לדיור והגבלת גובה עמלה

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/2466

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מאי 12, 2014

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+