תאריך עדכון אחרון: מאי 12, 2014

?

חוק החברות תיקון - איסור על גוף פיננסי להצביע על מדיניות התגמול של גוף פיננסי אחר

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1256

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מאי 12, 2014

  • יוני 8, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+