תאריך עדכון אחרון: מרץ 9, 2016

?

חוק הארכת מועדים תיקון - שירות לפי סעיף 8 או 9 לחוק שירות המילואים

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/225

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:נפלה בקריאה טרומית

יזום הצעת החוק

  • מאי 19, 2014

  • מאי 4, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+