תאריך עדכון אחרון: פבר' 8, 2016

?

חוק הסדרת העיסוק בהדברת מזיקים לאדם ולרכוש התשע”ד-2014 חוק חדש

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/861

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+