תאריך עדכון אחרון: מאי 19, 2014

?

חוק הפיקוח על צעצועים מסוכנים התשע”ד-2014 חוק חדש

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/863

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+