תאריך עדכון אחרון: מאי 19, 2014

?

חוק ההוצאה לפועל תיקון מס` 43

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/864

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+