תאריך עדכון אחרון: מרץ 19, 2014

?

חוק להסדרת מינויים בשירות החוץ חוק חדש

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/623

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מרץ 19, 2014

  • מאי 4, 2015

  • מאי 11, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+