תאריך עדכון אחרון: מרץ 18, 2014

?

חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) תיקון - גמלה לאלמנה שנישאה מחדש

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/432

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מרץ 18, 2014

  • מאי 4, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+