תאריך עדכון אחרון: יוני 30, 2014

?

חוק-יסוד: הכנסת תיקון מס` 41

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/854

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+