תאריך עדכון אחרון: מרץ 10, 2014

?

חוק הגנת הצרכן תיקון - הגבלת גודל ספרות האגורות במחירי טובין או שירותים

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/2542

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מרץ 10, 2014

  • מאי 12, 2014

  • יוני 8, 2015

  • יאנ' 25, 2016

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+