תאריך עדכון אחרון: יולי 15, 2015

?

חוק לתיקון פקודת העיריות חלוקת הכנסות ממתחם הגורם למפגעים סביבתיים בין רשויות מקומיות

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/824

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הוסבה לנושא לדיון

יזום הצעת החוק

  • מרץ 3, 2014

  • מאי 18, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+