תאריך עדכון אחרון: מרץ 3, 2014

?

חוק הסדרת מקומות רחצה תיקון - קביעת מקומות לרחצה נפרדת

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1449

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מרץ 3, 2014

  • יוני 22, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+