תאריך עדכון אחרון: דצמ' 20, 2010

?

חוק מיסוי מקרקעין שבח ורכישה

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/852

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+