תאריך עדכון אחרון: יולי 29, 2014

?

חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור הוראת שעה

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/841

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+