תאריך עדכון אחרון: יולי 11, 2016

?

חוק חסיון חומר מודיעיני תיקוני חקיקה

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/848

?

שלב:בתיקונים בוועדה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+