תאריך עדכון אחרון: יאנ' 20, 2014

?

חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה תיקון מס` 13

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/832

?

שלב:קריאה ראשונה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+