תאריך עדכון אחרון: יאנ' 28, 2014

?

חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (הליכים לעניין החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע) תיקון - סמכות נגררת ומקום מושב

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1794

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יאנ' 28, 2014

  • יולי 20, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+