תאריך עדכון אחרון: מאי 26, 2014

?

חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) תיקון מס` 17 מעצרים

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/815

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+