תאריך עדכון אחרון: מרץ 26, 2014

?

חוק למניעת הסתננות עבירות ושיפוט תיקון מס` 4 והוראת שעה

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/817

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+