תאריך עדכון אחרון: נוב' 25, 2013

?

חוק לתיקון פקודת העיריות מס` 134 מועד ההחלטה בדבר הטלת ארנונה כללית בשנת בחירות

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/818

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+