תאריך עדכון אחרון: יאנ' 20, 2014

?

חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין) פטור מארנונה למוסדות להכשרה טכנולוגית

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/2076

יוזמי החוק

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יאנ' 20, 2014

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+