תאריך עדכון אחרון: יאנ' 20, 2014

?

חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014) תיקון - ביטול פרק הרשויות המקומיות

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1028

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יאנ' 20, 2014

  • מאי 25, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+