תאריך עדכון אחרון: יאנ' 20, 2014

?

חוק הנכים (תגמולים ושיקום) תיקון - אישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לתקנות

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/2078

יוזמי החוק

חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יאנ' 20, 2014

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+