תאריך עדכון אחרון: מאי 11, 2015

?

חוק–יסוד: משאל עם חוק חדש

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/794

יוזמי החוק

?

שלב:בוועדה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+