תאריך עדכון אחרון: פבר' 3, 2014

?

חוק התקשורת (בזק ושידורים) תיקון מס` 58 איסור הגבלה או חסימה

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/795

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+