תאריך עדכון אחרון: יולי 15, 2013

?

חוק החברות תיקון - חובת השבת דיבידנדים ותמריצים בחברת איגרות חוב שמנהלת משא ומתן לגיבוש הסדר חוב

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1505

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יולי 15, 2013

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+