תאריך עדכון אחרון: יולי 29, 2013

?

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) תיקון - הורה ליותר מילד אחד

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1036

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יולי 29, 2013

  • מאי 18, 2015

  • מאי 25, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+