תאריך עדכון אחרון: יולי 29, 2013

?

חוק הביטוח הלאומי תיקון - תגמולים מוגדלים לעצמאי בשירות מילואים והוראות לעניין מעביד שהוא עצמאי

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1599

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יולי 29, 2013

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+