תאריך עדכון אחרון: יולי 31, 2013

?

חוק לתיקון פקודת בריאות העם מכשיר MRI בכל בית חולים עם חדר מיון

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/357

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יולי 31, 2013

  • מאי 4, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+