תאריך עדכון אחרון: יולי 31, 2013

?

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה תמיכה של ישות מדינית זרה בעמותות בישראל

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1672

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יולי 31, 2013

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+