תאריך עדכון אחרון: יולי 3, 2013

?

חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסוכנים התשע”ג-2013 חוק חדש

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/783

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+