תאריך עדכון אחרון: יולי 8, 2013

?

חוק מס' פ/19/968 (מספר פנימי: 831974); הועברה לוועדה ביום י"ח בתמוז התשע"ג (62 ביוני 3102). ס"ח התשכ"ד, עמ' 811; התשע"ג, עמ' 78. הצעות חוק הכנסת 115, א' באב התשע"ג, 3102.7.8 הצעת חוק מבקר המדינה ( שינוי סדרי ההצבעה ב

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/511

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • אין נתונים

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+