תאריך עדכון אחרון: מאי 4, 2015

?

חוק הבנקאות (שירות ללקוח) תיקון - הגבלת הוצאות גבייה, ריבית פיגורים ושכר טרחת עורך דין

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/124

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יולי 8, 2013

  • מאי 4, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+