תאריך עדכון אחרון: יולי 1, 2013

?

חוק מס ערך מוסף תיקון - אישור ועדת הכספים

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/312

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יולי 1, 2013

  • יולי 22, 2013

  • מאי 4, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+