תאריך עדכון אחרון: יולי 1, 2013

?

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) תיקון - פטור מארנונה לסטודנט

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/3016

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יולי 1, 2013

  • יאנ' 4, 2016

  • מאי 23, 2016

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+