תאריך עדכון אחרון: יולי 1, 2013

?

חוק ביטוח בריאות ממלכתי תיקון - תנאים להחלפת תרופה, טיפול, מטפל, נותן שירותים או מוסד רפואי

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1493

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יולי 1, 2013

  • אוק' 14, 2013

  • מאי 18, 2015

  • יוני 22, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+