תאריך עדכון אחרון: יולי 1, 2013

?

חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) תיקון - מספר סגני ראש רשות בשכר

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1477

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יולי 1, 2013

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+