תאריך עדכון אחרון: יוני 17, 2013

?

חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) מס` 24 ביטול הנחות ארנונה

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/770

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+